Prawo Karne

Prawo karne stanowi specyficzną i często pomijaną gałąź prawa.

Po pierwsze; podkreślić należy, iż prawo karne może być stosowane w sprawach o charakterze gospodarczym.

Po drugie; postępowanie to może w realiach danej sprawy stanowić rozsądną alternatywę dla postępowania cywilnego.

Po trzecie; podkreślenia wymaga, iż zakres działań Kancelarii obejmuje tak postępowanie przygotowawcze sądowe, jak i wykonawcze.

Po czwarte; zakres praktyki Kancelarii obejmuje tak obronę, jak i pełnienie funkcji pełnomocnika oskarżyciela w postępowaniu karnym.

Mając na uwadze powyższe, Kancelaria podejmuje się spraw z zakresu prawa karnego, wykroczeń i karnego skarbowego w zakresie:

  • prowadzonej działalności gospodarczej
  • indywidualnych osób fizycznych z danym problemem prawnym