Prawo Gospodarcze

Strona Główna / Zakres praktyki / Prawo Gospodarcze

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego obejmują całość prawa cywilnego, karnego i administracyjnego uwzględniającego czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wśród podstawowych rejonów prawa gospodarczego, jakimi zajmuje się Kancelaria należy wymienić tworzenie spółek prawa handlowego oraz rejestrowanie zachodzących w nich zmian.

Co więcej; w zakresie praktyki Kancelarii znajduje się również sporządzanie umów (w tym w języku angielskim) w obszarze obrotu gospodarczego.
Powyższe uwzględnia sporządzanie jednorazowych umów dla danej czynności prawnej, jak również sporządzanie wzorów umów dla powtarzających się czynności prawnych.

Zakres praktyki Kancelarii uwzględnia także szereg dziedzin związanych z postępowaniem cywilnym w szczególności w sferze reprezentacji przed sądami powszechnymi, w tym między innymi z obszaru:

  • postępowań odszkodowawczych
  • postępowań o uchylenie/unieważnienie uchwał organów osób prawnych
  • spraw związanych z naruszeniem znaków towarowych oraz praw autorskich i innych praw pokrewnych

Co więcej; w zakresie praktyki Kancelarii znajdują się tzw. karne sprawy gospodarcze jak również sprawy związane z kodeksem karnym skarbowym.