Prawo Cywilne i Rodzinne

Strona Główna / Zakres praktyki / Prawo Cywilne i Rodzinne

W zakresie praktyki Kancelarii znajdują się wszelkie sprawy mieszczące się w ramach prawa cywilnego.

Materialne prawo cywilne normuje zakres praw zbyt szeroki, by określić go w niniejszym wpisie. Tym samym zasadne staje się ogólne nakreślenie wachlarza działań Kancelarii.

Po pierwsze; w przedmiotowym zakresie znajduje się sporządzanie umów cywilnoprawnych.

Po drugie; zakres spraw podejmowanych przez Kancelarię obejmuje również sprawy odszkodowawcze.

Kancelaria zajmuje się także sprawami z obszaru prawa rodzinnego, w tym w szczególności w zakresie rozwodów i ustalenia kontaktów z dziećmi.

Co więcej; Kancelaria podejmuje się spraw wynikających z prawa nieprocesowego. Sporządza ona również projekty testamentów i innych dokumentów prawnych.

Ponadto Kancelaria podejmuje się spraw w zakresie reprezentacji przed Sądami I i II instancji w w/w sprawach, jak również postępowań przed Sądem Najwyższym oraz postępowań mediacyjnych.