Prawo Administracyjne

Strona Główna / Zakres praktyki / Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne obejmuje swoim zakresem:

  • Działania przed organami administracji w I i II instancji
  • Postępowanie przed sądami administracyjnymi w I i II instancji

Podobnie jak w przypadku prawa cywilnego, niniejszy wpis jest zbyt ograniczony by określić w nim całość działań, jakich może podjąć się Kancelaria.

​Po pierwsze; czynności podejmowane przez Kancelarię obejmują działania przed organami administracji państwowej (które należy odróżnić od postępowań sądowo-administracyjnych).

Po drugie; Kancelaria podejmuje się reprezentacji swoich Klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych stanowiących odrębną gałąź prawa.

Po trzecie; Kancelaria podejmuje się reprezentacji w zakresie, w którym odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa administracyjnego, w tym w szczególności w zakresie spraw podatkowych.