Zakres praktyki

Strona Główna / Zakres praktyki

Kancelaria aktywnie ogranicza praktykę specjalizacji w zakresie jednej lub zaledwie kilku wybranych dziedzin prawa. W tracie odbywania aplikacji adwokackiej nauczyłem się, iż przesadna specjalizacja w określonej dziedzinie ogranicza perspektywę na wszystkie możliwości dostępne dla klienta.

Bardzo skomplikowaną sprawę cywilną można często rozwiązać poprzez poprawnie skonstruowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Skomplikowaną i niepewną sprawę karną można rozwiązać z korzyścią dla klienta odpowiednio konstruując powództwo cywile.

Prawo administracyjne stanowi natomiast odrębną domenę dostępnych dla klienta Kancelarii działań o której warto pamiętać rozważając następny krok w danej sprawie.

Mając na uwadze powyższe pamiętać należy również, że często rozwiązaniem sporu może być zawarcie obopólnie korzystnej dla stron ugody. Jest to zasada bardzo rzadko stosowana w praktyce, moim zdaniem – bezzasadnie.

adwokat Piotr Nawocki