Wynagrodzenie

Strona Główna / Współpraca / Wynagrodzenie

Zasady określenia wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia za poradę prawną lub prowadzenie sprawy ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z klientem na podstawie oceny stanu faktycznego, potrzeb i oczekiwań klienta oraz analizy dokumentacji dotyczącej sprawy.

Cena usługi prawnej uzależniona jest zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od przewidywanego nakładu pracy adwokata i pracowników kancelarii. Tym samym wpływ na wynagrodzenie mają w szczególności:

  • złożoność sprawy,
  • ilość czasu koniecznego na zapoznanie się ze sprawą i zgromadzenie wymaganej dokumentacji,
  • forma pomocy prawnej (np. reprezentacja prawna lub jedynie sporządzenie opinii prawnej).

​Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią w celu przekazania informacji, na podstawie których będzie można oszacować koszt porady prawnej oraz prowadzenia sprawy.

Systemy rozliczeń

System wynagrodzenia kwotowego

Powyższy system stosowany jest względem klientów indywidualnych gdzie stosuje się stawki obliczane na podstawie wartości przedmiotu sporu lub indywidualnej wycenie danego zagadnienia prawnego.

Cena usługi prawnej za realizację zlecenia, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, ustalana jest indywidualnie z klientem.

​System wynagrodzenia zryczałtowanego

System ten jest stosowany w przypadku obsługi firm.

​Miesięczne wynagrodzenie określane jest w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta, z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania kancelarii adwokackiej.

Możliwe jest też korzystanie ze stałej, długofalowej obsługi prawnej opartej na warunkach ustalonych w umowie o współpracy.