Współpraca

Strona Główna / Współpraca

Kancelaria prowadzi szereg form współpracy z Klientami w zależności od ich potrzeb i czasu trwania pomocy:

1) Indywidualna obsługa prawna obejmuje wszystkie czynności dotyczące jednej sprawy czy konkretnego problemu prawnego, a najczęściej stosowaną formą wynagrodzenia w tym wypadku jest system rozliczenia kwotowego.

2) Stała obsługa prawna obejmuje utrzymywanie ciągłego kontaktu z klientem w ramach szeregu prowadzonych spraw i co do zasady prowadzona jest dla przedsiębiorców, których działalność gospodarcza wymaga stałych porad prawnych i/lub reprezentacji przed sądami i organami administracji. W tym przypadku najczęściej stosowaną formą wynagrodzenia jest system rozliczenia zryczałtowanego.

Mając na uwadze powyższe, możliwe jest przyjęcie innej, niestandardowej formy współpracy z Klientem. Kancelaria stoi na stanowisku, iż zasady współpracy można dowolnie modyfikować ze względu na okoliczności sprawy, jeżeli tylko przyjęta forma będzie zgodna z interesem Klienta i nie będzie stanowiła naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani zasad etyki wiążących adwokatów.

W konsekwencji powyższego w przypadku chęci zawarcia współpracy na niestandardowych warunkach, możliwe jest telefoniczne lub elektroniczne umówienie wizyty celem potwierdzenia czy Kancelaria może udzielić pomocy na określonych przez Klienta warunkach. Zwracam się jednak z uprzejmą prośbą o wcześniejsze potwierdzenie wizyty wobec faktu, iż często przebywam w sądach lub na rozmowach z Klientami i mogę nie znajdować się na terenie Kancelarii w wypadku nieumówionej wizyty.