Jakie są rodzaje testamentów? Czy testament można spisać tylko u notariusza? Czy mogę sam spisać testament? Czy mogę odwołać testament? Jak odwołać testament?

Strona Główna / Bez kategorii / Testament / Jakie są rodzaje testamentów? Czy testament można spisać tylko u notariusza? Czy mogę sam spisać testament? Czy mogę odwołać testament? Jak odwołać testament?

Istnieje wiele rodzajów testamentów. Generalnie dzieli się je na dwa podstawowe typy tj.

I)Testamenty zwykłe,

które z kolei dzielą się na:

a)testament holograficzny – spisany przez spadkodawcę odręcznie;

b)testament notarialny – spisany przed notariuszem;

c)testament alograficzny- spisany przed wójtem, starostą lub innymi organami administracyjnymi w obecności dwóch świadków.

II)Testamenty specjalne które można sporządzić w wyjątkowych sytuacjach i które tracą moc z upływem 6 miesięcy od ustania specjalnych okoliczności uzasadniających inną niż zwykła formę sporządzenia ostatniego oświadczenia woli,

które z kolei dzielą się na:
a)testament ustny
b)testament podróżny
c)testament wojskowy

Testament może odwołać tylko osoba która go sporządziła i tylko wtedy gdy ma pełną zdolność do czynności prawnych. Odwołanie może dotyczyć całości lub części testamentu.

Jeżeli sporządzany jest nowy testament warto wyrazić w nim wolę odwołania poprzedniego. Jeżeli taka wola nie zostanie wyrażona skutkuje to odwołaniem poprzedniego testamentu tylko w zakresie w którym nie da się go pogodzić z nowym.

Przykład problemu prawnego:
Klient chce sporządzić testament ale nie wie jak to zrobić. Obawia się wysokich kosztów notariusza.

Przykład działania którego podjąć się może adwokat lub radca prawny prowadzący sprawę z ramienia Kancelarii:
Adwokat prowadzący sprawę może w formie porady prawnej wskazać Klientowi w jakiej formie może sporządzić testament przy jednoczesnym wskazaniu w jaki sposób napisać testament w danej formie aby był on ważny. Jeżeli taka będzie wola Klienta adwokat może sporządzić projekt testamentu który Klient będzie mógł przepisać odręcznie tworząc w ten sposób testament holograficzny.