Poradnik

Strona Główna / Poradnik

IV. Jak przyjąć spadek? Kiedy odrzucić spadek? Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe? Jaki jest termin na odrzucenie lub przyjęcie spadku?

Spadki
Spadkobierca powołany z testamentu lub ustawy ma przed sobą szereg możliwości. Może on: 1) przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie proste) 2) przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe poprzez tzw. przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem…
Czytaj więcej

Jakie są rodzaje testamentów? Czy testament można spisać tylko u notariusza? Czy mogę sam spisać testament? Czy mogę odwołać testament? Jak odwołać testament?

Testament
Istnieje wiele rodzajów testamentów. Generalnie dzieli się je na dwa podstawowe typy tj. I)Testamenty zwykłe, które z kolei dzielą się na: a)testament holograficzny – spisany przez spadkodawcę odręcznie; b)testament notarialny – spisany przed notariuszem; c)testament alograficzny- spisany przed wójtem, starostą…
Czytaj więcej

Jak przebiega dziedziczenie ustawowe? Jak przebiega dziedziczenie testamentowe? Jaka jest różnica między stwierdzeniem nabycia spadku a poświadczeniem dziedziczenia?

Spadki
Sposób dziedziczenia zależy od tego czy spadkodawca (zmarły) sporządził ważny testament. Określenie ważności testamentu, rodzajów testamentów oraz tego co można w nich zamieścić i w jakiej sytuacji ze względu na obszerną tematykę stanowi przedmiot odrębnego wpisu. Poniższe informacje mają zastosowanie…
Czytaj więcej
Czym jest testament? Kiedy testament jest nieważny?

Czym jest testament? Kiedy testament jest nieważny?

Testament
Testament jest rozporządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Rozporządzenia takiego dokonać może tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, działając osobiście. Nie jest możliwym sporządzenie testamentu przez pełnomocnika czy przedstawiciela. Powyższe jest o tyle ważne że jeżeli spadkodawca sporządził testament…
Czytaj więcej

Komu przysługuje zachowek? Kto jest uprawniony do wyższego zachowku? Czy można pozbawić prawa do zachowku? Komu zachowek nie przysługuje?

Prawo do zachowku
Uprawnienie do zachowku przysługuje spadkobiercom ustawowym, którzy dziedziczyliby w danej sytuacji gdyby nie przeszkoda jak np. testament. Upraszczając uprawnionymi do zachowku mogą być: - zstępni, - małżonek, - rodzice zmarłego, jeżeli byliby powołani do spadku z ustawy, gdyby nie zaszła…
Czytaj więcej