Zachowek

Strona Główna / Oferta / Zachowek

Prawo do zachowku jest ściśle powiązane z prawem spadkowym i kwestiami dotyczącymi ważności testamentu. Podobnie jak w przypadku innych działów prawa spadkowego, instytucja zachowku potrafi być bardziej skomplikowana, niż się powszechnie przyjmuje.

Generalizując wskazać należy, że:

  1. zachowek jest prawem do żądania części spadku w sytuacji, w której zmarły nie zostawił danej osobie nic w testamencie
  2. prawo do zachowku ma każdy, kto byłby spadkobiercą z ustawy gdyby nie testament o określonej treści, który osobę tę prawa do spadku pozbawił

Mając na uwadze powyższe, adwokat prowadzący sprawę może w kwestiach związanych z prawem do zachowku pojąć się szeregu czynności takich jak:

  1. udzielenie porady prawnej w zakresie tego czy testament jest ważny, a jeżeli tak to również w zakresie czy Klient ma prawo do zachowku
  2. ocena prawna skuteczności ewentualnego wydziedziczenia Klienta przez zmarłego
  3. obliczenie wysokości zachowku przysługującego Klientowi
  4. ocena czy roszczenie o zachowek nie przedawniło się
  5. wszczęcie postępowania o zachowek i reprezentacja w trakcie postępowania

Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Jak w każdej sprawie również w zakresie roszczeń o zachowek adwokat prowadzący sprawę podejmuje indywidualne działania dla każdego Klienta, różne w zależności od danego stanu faktycznego.

W szczególności, jeżeli pozwala na to sytuacja danego Klienta, adwokat może podjąć się negocjacji ze spadkobiercami celem ugodowego, pozasądowego rozwiązania kwestii związanych z prawem do zachowku.

Więcej informacji dotyczących prawa do zachowku można znaleźć na naszym blogu