Sprawy karne

Strona Główna / Oferta / Sprawy karne

Prawo karne stanowi specyficzną i często pomijaną gałąź prawa. Generalnie sprawy karne dotyczyć mogą bardzo szerokiego zakresu prawa, są to sprawy stricte karne ale również (w rozumieniu powszechnym) sprawy wykroczeniowe czy karnoskarbowe.

Po pierwsze:

podkreślić należy, iż prawo karne może być stosowane w sprawach o charakterze gospodarczym. Sprawy karne gospodarcze potrafią być bardzo skomplikowane ale wywierają większą presję na sprawcę przestępstwa aniżeli tylko wytoczenie powództwa. Dla przykładu: w zakresie ściągalności alimentów można nie tylko żądać zapłaty ale również (w przypadku spełnienia przesłanek ustawy) złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Po drugie:

Postępowanie w sprawach karnych może w realiach danej sprawy stanowić rozsądną alternatywę dla postępowania cywilnego, na przykład poprzez żądanie naprawienia szkody wywołanej określonym czynem niedozwolonym.

Po trzecie:

Podkreślenia wymaga, iż zakres działań Kancelarii obejmuje tak postępowanie przygotowawcze, sądowe, jak i wykonawcze. Kwestie związane z wykonaniem kary rządzą się odrębnymi zasadami aniżeli sprawy karne toczące się przed sądem i mogą być pomijane przez osadzonych. Tymczasem mają oni szereg praw w toku wykonania kary takich jak żądanie udzielenia przerwy w odbywaniu kary czy wniosek o warunkowe zwolnienie z odbywania reszty kary.

Po czwarte:

Zakres praktyki Kancelarii obejmuje tak obronę, jak i pełnienie funkcji pełnomocnika oskarżyciela (w tym oskarżyciela prywatnego) w postępowaniu karnym.

Mając na uwadze powyższe, Kancelaria podejmuje się spraw z zakresu prawa karnego, wykroczeń i karnego skarbowego w zakresie:
– prowadzonej działalności gospodarczej;
– indywidualnych osób fizycznych z danym problemem prawnym;