Sprawa rozwodowa

Strona Główna / Oferta / Sprawa rozwodowa

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych. Mając na uwadze powyższy fakt warto przybliżyć podstawowe terminy i prawa związane z rozwodem, jak również podać przykłady czynności, jakich możemy podjąć się w imieniu Klienta.

Sprawa rozwodowa toczy się przed sądem okręgowym. Sąd może orzec o rozwodzie jeżeli zostały spełnione przesłanki ustawowe do jego orzeczenia, a więc – mówiąc w dużym uproszczeniu – jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a orzeczenie o rozwodzie nie wpłynie negatywnie na wspólne małoletnie dzieci.

Sprawa rozwodowa związana jest z szeregiem konsekwencji prawnych, takich jak obowiązek rozstrzygnięcia w sprawie kto jest winny rozkładu pożycia, komu przysługiwać będzie opieka nad dzieckiem czy w przedmiocie podziału składników majątku wspólnego.

W ramach prowadzonej działalności proponujemy pomoc w zakresie:

  1. przygotowania pozwu, odpowiedzi na takowy, a także innych pism procesowych
  2. wsparcia i reprezentacji w toku postępowania sądowego w I i II instancji
  3. sporządzenia apelacji od wydanego przez Sąd wyroku
  4. ochrony mienia Klientów w czasie trwania postępowania sądowego
  5. zabezpieczenia roszczeń (w tym alimentacyjnych) na czas trwania postępowania sądowego
  6. żądania zwrotów kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu sądowym

Z doświadczenia wiemy, że sprawy rozwodowe są skrajnie nieprzyjemne dla Klientów bez względu na to, czy występują oni w roli powoda czy też pozwanego. W związku z tym proponujemy wsparcie merytoryczne w sprawie, jak również udzielenie takowego w sposób dyskretny i stonowany, aby jak najpełniej pomóc Państwu w tym trudnym okresie.

Z doświadczenia wiemy, że w zasadzie każda sprawa rozwodowa jest skrajnie nieprzyjemna dla Klientów bez względu na to, czy występują oni w roli powoda czy też pozwanego. W związku z tym proponujemy wsparcie merytoryczne w sprawie, jak również udzielenie takowego w sposób dyskretny i stonowany, aby jak najpełniej pomóc Państwu w tym trudnym okresie.

Więcej o sprawach rozwodowych można przeczytać na naszym blogu.