Spadek

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw spadkowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe terminy i prawa związane z postępowaniem spadkowym. Podajemy również przykłady czynności, jakich może podejmować się adwokat w imieniu Klienta.

Adwokat prowadzący sprawę sądową może pomóc Państwu w zakresie:

 1. ustalenia czy Klientowi przysługuje spadek po zmarłym;
 2. obliczenia wysokości przysługującego Klientowi spadku;
 3. zrzeczenia się niechcianego lub obciążonego długami spadku;
 4. przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 5. stwierdzenia nabycia spadku;
 6. zniesienia współwłasności, jeżeli spadek nie został podzielony;

W praktyce sprawy spadkowe dotyczą zazwyczaj:

 1. praw własności rzeczy ruchomych i nieruchomych – dla przykładu: samochodów, działek, domów, budynków gospodarczych itp.;
 2. ograniczonych praw rzeczowych – często służebności gruntowych;
 3. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
 4. prawa użytkowania wieczystego;
 5. roszczeń negatoryjnych tj. o zakazanie i/lub zaprzestanie naruszenia prawa własności;
 6. roszczeń windykacyjnych – np. o wydanie rzeczy lub nieruchomości

Powyższe przykłady nie mają charakteru katalogu zamkniętego, stanowią jedynie wzorzec spraw najczęściej spotykanych w praktyce adwokata. Do praw wchodzących w spadek można zaliczyć również inne prawa jak np. uprawnienie do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego, jeżeli przysługiwało ono zmarłemu.

Więcej informacji dotyczących prawa spadkowego można znaleźć na naszym blogu.