Podział majątku

Strona Główna / Oferta / Podział majątku

Podział majątku jest co do zasady związany z toczącym się lub zakończonym postępowaniem rozwodowym.

Generalizując wskazać należy, że wraz z rozwiązaniem więzi małżeńskiej trzeba podjąć odpowiednie kroki mające na celu ustalenie tego, komu przysługują dane części majątku wspólnego byłych małżonków. Jest to właśnie podział majątku. Postępowanie w tym przedmiocie pozwala ostatecznie zakończyć związek. Określenie sposobu podziału majątku zależy od bardzo wielu czynników, w tym prawnych i z zasady wymaga dużego nakładu pracy.

Ponad powyższe wskazać należy również, że o ile podział majątku możliwy jest już w toku postępowania o rozwód, to w praktyce bardzo rzadko spotyka się sytuacje, w których rozwiązanie takie jest możliwe. Oznacza to, że podział majątku jest zazwyczaj odrębnym postępowaniem toczącym się po sprawie rozwodowej.

Adwokat prowadzący sprawę o podział majątku może podjąć szereg czynności takich jak np.:

  1. udzielenie porady jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego i jak od strony praktycznej wyglądać może ich podział;
  2. sporządzenie pism procesowych w sprawie oraz reprezentacja przed sądem;
  3. zabezpieczenie postępowania poprzez uniemożliwienie wyzbywania się majątku wspólnego przez stronę przeciwną;
  4. sporządzenie wniosków o biegłych, jeżeli wartość majątku wspólnego jest kontestowana przez strony;
  5. poprowadzenie negocjacji ze stroną przeciwną i zawarcie ugody w sprawie;

Jak zawsze określone powyżej czynności należy potraktować jako przykładowe. Kancelaria indywidualnie ocenia każdą sprawę, a adwokat prowadzący takową podejmuje decyzje i udziela porad mając na uwadze wszystkie okoliczności danej sprawy oraz opinię Klienta.

Więcej informacji dotyczących prawa spadkowego można znaleźć na naszym blogu