Alimenty

Strona Główna / Oferta / Alimenty

Alimenty są często powiązane z kwestiami rozwodu. Nie jest to jedyna możliwa sytuacja, w której przysługuje roszczenie alimentacyjne ale praktyka pokazuje, że przytłaczająca ilość spraw związana jest z płaceniem alimentów na dziecko i byłego małżonka.

Mając na uwadze powyższe wskazania adwokat prowadzący sprawę dotyczącą alimentów może przede wszystkim:

  1. pomóc w określeniu tego, czy Klientowi lub jego dziecku przysługuje prawo do roszczenia alimentacyjnego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości
  2. wszcząć postępowanie o alimenty i podjąć się reprezentacji Klienta w tym postępowaniu
  3. pomóc w określeniu tego, czy Klientowi przysługuje roszczenie o zmianę (podwyższenie lub obniżenie) już istniejącego obowiązku alimentacyjnego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości
  4. podjąć się reprezentacji Klienta w postępowaniu o podwyższenie lub obniżenie alimentów
  5. pomóc Klientowi zebrać niezbędny materiał dowodowy, który wskazuje na zasadność lub bezzasadność roszczenia alimentacyjnego lub w zakresie zmiany jego wysokości, w szczególności w zakresie wyliczenia kosztów utrzymania Klienta, jego dziecka i dowodzenia (czy chodziło o „dochodzenie”?) tych kosztów
  6. zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania aby strona nie pozostała bez środków do życia

Powyższe nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Kwestie związane z alimentami na małżonka i na dziecko można np. rozstrzygnąć już w postępowaniu rozwodowym.

Postępowanie w sprawie o alimenty, podobnie jak wszystkie postępowania związane z prawem rodzinnym, wymaga od adwokata pewnej delikatności wobec Klienta i zrozumienia często wysoce emocjonalnego nastawienia do sprawy tak strony reprezentowanej, jak i przeciwnika procesowego. Kancelaria podejmuje wszelkie działania pamiętając o tym, jak również o fakcie, że postępowania te są często skrajnie nieprzyjemne dla Klientów.

Więcej informacji dotyczących prawa spadkowego można znaleźć na naszym blogu.