O kancelarii

Strona Główna / O kancelarii

Adwokat często jest dla Klienta jedyną osobą oferującą pełne wsparcie. Nie jest jego zadaniem ocenianie Klienta czy jego zachowania ale pomoc. Mając to na uwadze podkreślenia wymaga, że wyłącznym celem wszystkich czynności podejmowanych przez Kancelarię jest pomoc w podjęciu decyzji, wsparcie w trakcie jej podejmowania i reprezentacja przy jak najskuteczniejszym jej egzekwowaniu.

Ponad powyższe pamiętać należy również, że adwokaci jako grupa zawodowa związana zasadami etyki zawodu egzekwowanymi przez Naczelną Radę Adwokacką i poszczególne Okręgowe Rady Adwokackie, zobowiązani są do ponadprzeciętnej dokładności i sumienności przy udzielaniu porad i reprezentacji w sprawie. Odróżnia to ich (podobnie jak radców prawnych) od innych podmiotów świadczących usługi prawne.

Kancelaria mieści się w Łodzi, w Teofilowie przy ulicy Brukowej 6/8 w jednym z wielu biurowców okolicznych zajmowanych przez łódzkich przedsiębiorców, księgowych i doradców podatkowych.

Klienci Kancelarii mogą parkować samochody na przestrzeniach należących do w/w podmiotów. W przypadku Klientów niezmotoryzowanych istnieje możliwość dojazdu szeregiem tramwajów i autobusów dojeżdżających bądź bezpośrednio pod Kancelarię bądź pod najbliższe skrzyżowanie.

Mając na uwadze powyższe – jeżeli potrzebują Państwo wsparcia lub porady prawnej, zapraszam do nawiązania kontaktu celem umówienia wizyty.

Zwracam się jednocześnie z uprzejmą prośbą o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne potwierdzenie wizyty wobec faktu, iż często przebywam w sądach lub na rozmowach z Klientami i mogę nie znajdować się na terenie Kancelarii w przypadku nieumówionej wizyty.