Czy można ugodowo rozwiązać spór o zachowek? Jak wygląda sądowe dochodzenie zachowku?

Strona Główna / Prawo do zachowku / Czy można ugodowo rozwiązać spór o zachowek? Jak wygląda sądowe dochodzenie zachowku?

Jeżeli roszczenie o zachowek jest nieprzedawnione i bezsporne, to strony mogą zawrzeć ugodę dotyczącą jego zapłaty. Rozwiązanie takie przedstawia szereg korzyści, przede wszystkim jednak jest ono tańsze niż postępowanie sądowe.

Praktyka pokazuje, że w przypadku roszczeń o zachowek bardzo często nie ma jednak woli zawarcia jakiejkolwiek ugody. W takim wypadku uprawniony może dochodzić roszczenia na drodze sądowej w drodze powództwa o zapłatę zachowku wytoczonego przeciwko osobom obowiązanym do jego zapłaty.

Przykład problemu prawnego:

Ojciec Klienta zmarł. Sporządził ważny testament, w którym całość majątku przepisał na jednego syna, który opiekował się nim w okresie gdy był na emeryturze. Pozostawił po sobie również troje innych dzieci – w tym Klienta. Zstępni zmarłego nie są w konflikcie.

Przykład działania, którego podjąć się może adwokat lub radca prawny prowadzący sprawę z ramienia Kancelarii:

Adwokat prowadzący sprawę może w drodze porady prawnej udzielić Klientowi informacji czy należy mu się zachowek, a jeżeli tak to w jakiej wysokości. W zależności od sytuacji i woli Klienta może poprowadzić w jego imieniu negocjacje w sprawie ugodowego rozwiązania kwestii związanych z roszczeniem, bądź też reprezentować go w sprawie.