Czym jest zapis windykacyjny? Czym jest zapis zwykły? Czym różni się zapis zwykły od zapisu windykacyjnego?

Strona Główna / Bez kategorii / Testament / Czym jest zapis windykacyjny? Czym jest zapis zwykły? Czym różni się zapis zwykły od zapisu windykacyjnego?

Zapis windykacyjny jest rozporządzeniem w testamencie w którym spadkodawca określa że dany spadkobierca testamentowy lub ustawowy nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku.

Zapis windykacyjny może być sporządzony wyłącznie w testamencie w formie aktu notarialnego.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy oznaczone co do tożsamości prawa majątkowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne itp.

Warunki czy terminy dodane do zapisu windykacyjnego z chwilą śmierci spadkodawcy uważa się za nieistniejące chyba że z treści testamentu lub okoliczności sprawy wynika że bez takiego zastrzeżenia zapis nie zostałby uczyniony. W takim wypadku zapis windykacyjny traktowany jest jak zapis zwykły.
W takiej sytuacji można wskazać iż w wypadku zajścia określonej okoliczności część przysługująca danemu spadkobiercy będzie dziedziczył ktoś inny.

Spadkodawca może nałożyć na spadkobiercę i zapisobiercę obowiązek określonego działania lub zaniechania który nazywamy poleceniem.

Wydziedziczenie jest innymi słowy pozbawieniem danej osoby udziału w spadku i prawa do zachowku. Aby wydziedziczyć daną osobę trzeba spełnić szereg warunków o które opisuję dokładniej w odrębnym wpisie – tutaj należy umieścić link do wpisu o zachowku w części dotyczącej wydziedziczenia-

Przykład problemu prawnego:
Klient jest skonfliktowany z dwoma z trójki z synów. Majątek chce przekazać dwóm z nich ale obawia się że jeden ze względu na konflikt z ojcem spadek odrzuci i w tym wypadku otrzyma go w całości lub w części drugi z synów z którym jest w konflikcie.

Przykład działania którego podjąć się może adwokat lub radca prawny prowadzący sprawę z ramienia Kancelarii:
Adwokat prowadzący sprawę może w formie porady prawnej wytłumaczyć Klientowi instytucję podstawienia a w zależności od okoliczności – również wydziedziczenia. Jeżeli taka będzie wola Klienta adwokat może sporządzić dla niego projekt testamentu obejmującego tak podstawienie jak i wydziedziczenie, które Klient następnie umieści w testamencie pisemnym sporządzonym samodzielnie lub notarialnym sporządzonym u notariusza.