Czym jest zachowek? Czego można żądać tytułem zachowku? Kiedy następuje przedawnienie zachowku?

Strona Główna / Prawo do zachowku / Czym jest zachowek? Czego można żądać tytułem zachowku? Kiedy następuje przedawnienie zachowku?

Zachowek jest prawem spadkobierców ustawowych mającym na celu ich ochronę. Jeżeli spadkodawca pozbawił jednego z nich należnej mu części spadku w formie powołania do spadku, darowizny czy zapisu to spadkobierca ma prawo do zachowku.

Pozbawienie spadkobiercy prawa do jego części spadku może mieć różne formy. Dwie najprostsze to:
1) sporządzenie ważnego testamentu, w którym spadkodawca pozbawia spadkobiercę ustawowego należnego mu według ustawy spadku;
2) przekazanie za życia w darowiźnie wszystkich wartościowych przedmiotów wchodzących w skład spadku.

W przypadku zajścia powyżej określonych okoliczności uprawniony do zachowku może żądać od osób, które zamiast niej lub niego uzyskały prawa do spadku określonej sumy pieniężnej. Tytułem zachowku nie można żądać przedmiotów z majątku spadkowego.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat
– od ogłoszenia testamentu
– od otwarcia spadku – w przypadku osób obowiązanych do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej darowizny lub zapisu windykacyjnego

Przykład problemu prawnego:
Ojciec Klienta zmarł. Pozostawił po sobie dwoje dzieci (w tym Klienta) z poprzedniego małżeństwa. Za namową nowej żony najpierw przekazał jej w darowiźnie nieruchomość w której wspólnie żyli, a następnie spisał testament, w którym pozostawił jej całość swojego majątku. Klient chce wiedzieć czy ma prawo żądać części majątku po ojcu.

Przykład działania, którego podjąć się może adwokat lub radca prawny prowadzący sprawę z ramienia Kancelarii:
Jeżeli Klient chce samodzielnie poprowadzić swoją sprawę, adwokat może udzielić mu porady prawnej w formie ustnej lub pisemnej określając czy testament sporządzony przez jego ojca jest ważny, a jeżeli tak to czy przysługuje mu prawo do zachowku i w jakiej wysokości. Jeżeli taka będzie wola Klienta, adwokat prowadzący sprawę może sporządzić w sprawie odpowiednie pisma i/lub reprezentować go w odpowiednich postępowaniach sądowych.