Czym jest testament? Kiedy testament jest nieważny?

Strona Główna / Bez kategorii / Testament / Czym jest testament? Kiedy testament jest nieważny?

Testament jest rozporządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Rozporządzenia takiego dokonać może tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, działając osobiście. Nie jest możliwym sporządzenie testamentu przez pełnomocnika czy przedstawiciela.

Powyższe jest o tyle ważne że jeżeli spadkodawca sporządził testament w stanie uniemożliwiającym swobodne lub świadome podjęcie decyzji i wyrażenie jego woli to testament jest nieważny.
Sąd Najwyższy wskazuje: „testament jest nieważny jeżeli spadkodawca nie jest w stanie przeciwstawić się sugestiom i naciskom osób pod których wyłączną opieką pozostaje ze względu na chorobę lub wiek osłabiające jego aktywność i siłę woli”.

Jednocześnie testament jest nieważny również w sytuacji gdy spadkodawca spisując swoją ostatnią wolę działał pod wpływem błędu czy groźby.

Na nieważność testamentu z w/w przyczyn może powołać się każdy kto ma w tym interes. Musi jednak uczynić to w terminie 3 lat od chwili kiedy dowiedział się o przyczynie nieważności a najpóźniej do 10 lat od otwarcia spadku.

Przykład problemu prawnego:

Matka Klienta zmarła w szpitalu. Była ciężko chora i znajdowała się pod wpływem leków powodujących znaczne otępienie umysłowe. W trakcie pobytu w szpitalu brat Klienta namówił jego matkę do spisania testamentu pisemnego w którym całość majątku przekazuje jemu. Klient chce wiedzieć czy testament jest ważny i czy ma prawo do jakiejkolwiek części spadku.

Przykład działania którego podjąć się może adwokat lub radca prawny prowadzący sprawę z ramienia Kancelarii:

Adwokat prowadzący sprawę może w formie porady prawnej wskazać czy testament sporządzony przez matkę można uznać za ważny a nadto przekazać informacje o tym czy można uznać że Klienta wydziedziczono czy też nadal ma on prawo do zachowku. Jeżeli taka będzie wola Klienta adwokat może podjąć się obalenia testamentu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.