Jakie są rodzaje testamentów? Czy testament można spisać tylko u notariusza? Czy mogę sam spisać testament? Czy mogę odwołać testament? Jak odwołać testament?

Testament
Istnieje wiele rodzajów testamentów. Generalnie dzieli się je na dwa podstawowe typy tj. I)Testamenty zwykłe, które z kolei dzielą się na: a)testament holograficzny – spisany przez spadkodawcę odręcznie; b)testament notarialny – spisany przed notariuszem; c)testament alograficzny- spisany przed wójtem, starostą…
Czytaj więcej
Czym jest testament? Kiedy testament jest nieważny?

Czym jest testament? Kiedy testament jest nieważny?

Testament
Testament jest rozporządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Rozporządzenia takiego dokonać może tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, działając osobiście. Nie jest możliwym sporządzenie testamentu przez pełnomocnika czy przedstawiciela. Powyższe jest o tyle ważne że jeżeli spadkodawca sporządził testament…
Czytaj więcej